orange bubble

Human Understanding er fundamentet for at lykkes med digitalisering

Vores tilgang er at udvikle digitale løsninger, der bygger på “Human Understanding”. Det er nemt nok at sige - men hvad mener vi egentlig med det?

Hvad er Human Understanding?

Human Understanding handler om, at forstå samspillet mellem mennesker og teknologi. Hvad sker der når teknologi og mennesker mødes? Hvordan får vi mennesker og teknologi til at spille optimalt sammen?

 

Hvordan møder mennesker teknologi?

Vi mennesker har forskellige behov, følelser, holdninger og oplevelser, som påvirker den måde, vi møder, anvender og oplever teknologi på.

For nogen kan teknologien aldrig blive ny nok, mens andre foretrækker at anvende de løsninger de kender og er trygge ved.

Med Human Understanding sætter vi mennesket i centrum. Uanset hvad situationen er hos jer, har vi fokus på at forstå og lytte til de medarbejdere, som skal anvende løsningen. 

Mand ved pc arbejder der hvor det giver mening for ham via teams

half orange bubble

Hvordan møder teknologi mennesker?

En teknisk løsning kan på papiret opfylde alle de krav, der var tiltænkt – men i mødet med mennesker, kan den fejle, hvis den er udviklet uden forståelse for de mennesker, der skal bruge teknologien.

De færreste tekniske løsninger er selvforklarende og i mødet med mennesker, risikerer de at fejle, hvis forandringsledelse, onboarding, uddannelse og support ikke er en del af løsningen.

Mand ved pc arbejder der hvor det giver mening for ham via teams

Skal vi hjælpe dig med at få det maksimale ud af dine it-løsninger? 

Kontakt os

Processen der sikrer human understanding

I me'ning arbejder vi målrettet mod at integrere menneskelig forståelse i alle vores projekter. Uanset hvilken situation du og din organisation står i, har vi human understanding med hele vejen - det sikrer at vi har dig og dine medarbejdere med fra start til slut. 

 

Human Understanding Analyse

Måske ved I allerede hvilken teknologi, I vil implementere, men I vil gerne sikre, at den valgte løsning både passer til forretningen, løser jeres udfordringer og tager højde for de medarbejdere, som skal bruge den. Men hvordan skal I gribe det an? Og hvad er egentlig vigtigt for jeres medarbejdere? 

Hør mere om fordelene ved en HU-analyse her

orange bubble

Hvorfor går digitalisering galt?

Vi oplever, at mange digitaliseringsprojekter ofte tager udgangspunkt i teknologien og de tekniske aspekter i projektet. Brugerbehov, oplevede udfordringer og hvordan disse skal spille sammen med teknologien identificeres ofte først, når de tekniske beslutninger er truffet. Det er ærgerligt. Særligt når 70 % af alle digitale løsninger* ikke leverer den forventede værdi.  

*McKinsey & Company, 2018

Årsag 1 Modstand mod forandringÅrsag 2 Lav brugeradoptionÅrsag 3 MedarbejderinvolveringÅrsag 4 Uklar kommunikation

Årsag 1

Modstand mod forandring 

De fleste mennesker er modstandere af forandring. Tanken om at der sker noget andet, end det man er vant til, kan skabe uvished, uklarhed og utryghed. På arbejdspladsen kan digitalisering og implementering af nye løsninger skabe usikkerhed om, hvad der sker med medarbejderne, deres opgaver og deres job. Uden opmærksomhed på forandringens betydning for den enkelte medarbejder, vil modstanden stige, uanset hvor god løsningen er.**

**Cameron & Green, 2015 & Schein, 1992

Årsag 2

Lav brugeradoption

5 ud af de 10 største udfordringer indenfor implementering af nye it-systemer skyldes manglende brugeradoption. Hvis medarbejderne ikke ser værdien i løsningen vil de i mindre grad anvende den i deres arbejde.*** Uanset hvor god løsningen er, er den kun så god, som de mennesker, der anvender den. 

Vil du have dine medarbejdere til ikke kun at bruge en ny teknisk løsning, men rent faktisk tage den til sig, gælder det om at tydeliggøre værdien, give den rette mængde information og hjælpe medarbejderne med at lære teknologien at kende.

***Insigts.com 2021

Årsag 3

Medarbejderinvolvering

I mange digitaliseringsprojekter er der fokus på den tekniske løsning og dens bidrag til forretningen. Desværre er tendensen, at de personer som skal bruge løsningen, oftest bliver involveret for sent og for lidt****. Af denne grund vil medarbejderne føle, at teknologien bliver presset ned over hovedet på dem.  

****Bano & Zowgi, 2015

Årsag 4

Uklar kommunikation

Kommunikation er afgørende for en succesfuld implementering. Hvis du vil have andre med i processen, er du nødt til at gøre det klart,  hvorfor digitaliseringen sker, hvad der kommer til at ske, hvornår det kommer til at ske og hvem det der bliver påvirket.  

Klar kommunikation om formål, forløb og forventninger kan eliminere modstand og øge digitaliseringens succesrate.  *****

*****Forbes, 2022 og McKinsey & Company, 2018 

Hos me’ning sætter vi mennesker og teknologi side om side. Vores mål er at udvikle og levere tekniske løsninger, som brugerne anvender fordi de har lyst – og ikke fordi de skal.

Giver det mening for dig? Så giver vi kaffe.