orange bubble

succes med dit digitale projekt med en Human Understanding-analyse

Digitalisering handler ikke kun om at skabe gode digitale løsninger. Det handler i lige så høj grad om at sikre, at vi rent faktisk hjælper mennesker og virksomheder med at løse virkelige problemer.

Hvad er formålet med en Human Understanding analyse?

Human Understanding handler om at forstå, hvad der sker, når teknologi og mennesker mødes, og hvordan vi får interaktionen mellem de to til at spille optimalt sammen. Hos Me'ning ved vi, at det kræver mere end tekniske færdigheder at udvikle succesfulde digitale løsninger. Derfor arbejder vi bevidst på at integrere menneskelig forståelse i vores projekter - og derfor tæller vores team af specialister også en teknoantropolog. 

Formålet med analysen er at bruge vores Human Understanding-tilgang til at hjælpe din virksomhed med at opnå større succes og høste flere fordele af jeres digitale projekter – både nu og i fremtiden.
I analysen undersøger vi forholdet mellem mennesker og teknologi fra et helikopterperspektiv. I bliver klogere på jeres virksomheds situation, medarbejdernes hverdag, oplevelser og tanker samt eventuelle kulturelle eller organisatoriske barrierer, der står i vejen for, at I får det maksimale udbytte af jeres digitale projekter.  

Hør mere om fordelene ved Human Understanding

Mand ved pc arbejder der hvor det giver mening for ham via teams

Hans Løve, CCO hos Elektro-Isola

”Bare det faktum, at man har en antropolog med i teamet, siger alt om Me’nings fokus på den menneskelige faktor.”

 

Læs casen

 

Hvad indeholder en Human Understanding analyse?

Analysen skræddersyes altid til din virksomheds særlige ønsker og behov, men her kan du se et eksempel på, hvordan et analyseforløb sædvanligvis ser ud.  

Step 1 BrugerundersøgelseStep 2 AnalyseStep 3 HandlingsforslagStep 4 Resultater og rapportStep 5 Næste skridt?

Step 1

Brugerundersøgelse

Vi ved, at det er afgørende at kende brugerne nuværende oplevelser for at sikre, at I træffer de rigtige valg (og fravalg). Brugeranalysen består derfor af interviews, surveys og workshops med relevante medarbejdere i jeres virksomhed. Vores fokus er at identificere og forstå dine medarbejderes hverdag, deres tanker, holdninger, behov, ønsker og udfordringer. Fremgangsmåden bidrager samtidig til, at medarbejderne føler sig inkluderet, hvilken har en positiv indflydelse på forankringen af jeres digitale projekt. 

Step 2

Analyse

I næste skridt analyserer vores eksperter data fra undersøgelsen og identificerer jeres eksisterende udfordringer samt brugernes behov og ønsker til fremtiden. Vi lægger også vægt på at fastslå, hvad der fungerer godt hos jer, og sikre at det medtænkes i løsningen på jeres behov. 

Step 3

Handlingsforslag

På baggrund af analysen udarbejder vi en række anbefalinger og handlingsforslag, som er vores bud på, hvordan I bedst muligt, løser jeres behov, imødekommer medarbejdernes ønsker samt eventuelle udfordringer eller problemer, som vi har identificeret. For at gøre det nemmest muligt for jer prioriterer vi alle vores handlingsforslag ud fra, hvor kritiske de er for jeres projekts succes. 

Step 4

Resultater og rapport

Analysen munder ud i en rapport med konkrete anbefalinger fra vores eksperter. Rapporten indeholder bl.a. en beskrivelse af prioriterede indsatser og løsningsforslag, som kan hjælpe jeres virksomhed til større arbejdsglæde, øget bundlinje og effektiv udnyttelse af teknologierne - til gavn for både medarbejdere og forretningen. Rapporten præsenteres på et møde hos jer, hvor vi uddyber alle vores forslag og svarer på eventuelle spørgsmål.  

Step 5

Næste skridt?

Med rapporten i hånden har I et solidt værktøj til at tilrettelægge den næste tid før en eventuel implementering. Er der noget i rapporten, som I har brug for hjælp til, står vi naturligvis til rådighed. 

 

flere personer ser på human understanding analyse på tavle

behov, udbytte og fremtidssikring

Virksomheders  digitale rejse er individuel, og derfor tager en HU-analyse også afsæt i jeres aktuelle situation. 

Vi indleder med at snakke med jer om, hvilken af nedenstående tre scenarier, der bedst karakteriserer jeres virksomhed: 

I kender jeres digitale behov, men I er endnu ikke kommet videre med en løsning

 • I vil gerne udforske, om det er det ‘rigtige’ behov, som fokus er på, eller om der findes andre behov
 • I ønsker et helikopterblik på, hvordan samspillet mellem teknologi og medarbejderne er i virksomheden
 • I ønsker indsigt i egen situation, udfordringer, oplevelser, behov, kulturelle/organisatoriske udfordringer, som I ikke er klar over

I har anskaffet en digital løsning på jeres behov, men har ikke fået det ønskede udbytte

 • I får ikke det udbytte i forventede: Der er noget ved løsningen, som ikke fungerer, og der er behov for at afdække det

 • I ønsker dybere indblik i den situation I står i, hvad den skyldes og hvad der skal til for at komme videre derfra

 • I vil gerne vide, hvorfor og hvad der gør, at jeres løsning ikke bliver anvendt, eller ikke bliver anvendt som tiltænkt.

I har løst jeres behov og får udbytte, men I vil gerne sikre, at det fortsætter i fremtiden

 • I vil gerne sikre, at jeres løsning også leverer et udbytte i fremtiden

 • I ønsker løbende tilpasning mellem organisation, teknologi og medarbejdere

 • I vil gerne styrke brugerinvovleringen i jeres digitale projekt(er)
   

Human Understanding hjalp produktionsvirksomheden Elektro-Isola til at få succes med deres CRM-projekt
Produktionsvirksomheden Elektro-Isola havde erkendt, at de havde behov for et CRM-system for at imødekomme deres komplekse salgsprocesser og den voksende kundeportefølje. Udbyttet af det dyrt indkøbte CRM-system var dog skuffende, og brugerne opfattede det som en klods om benet.

Ved hjælp af en Human Understanding-tilgang hjalp vi Elektro-Isola med at identificere årsagen til det mislykkedes projekt, som bl.a. viste sig at skyldes manglende brugeradoption. Vores team af specialister hjalp med at igangsætte de nødvendige tiltag, og i dag har brugerne en helt anden positiv opfattelse af CRM-systemet og betragter det som et værktøj, der giver værdi i hverdagen. 

Læs casen

Brugerundersøgelsen er det mest centrale element i en Human Understanding analyse, og den danner grundlag for vores analysearbejde. I undersøgelsen beskæftiger vi os blandt andet med spørgsmål som:

Hvordan er medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel på nuværende tidspunkt?

Forstår medarbejderne, hvordan og hvorfor jeres forskellige it-løsninger anvendes?

Hvordan opfatter medarbejderne de it-løsninger, som anvendes i dag?   

Er der kulturelle eller organisatoriske flaskehalse, som ledelsen måske ikke er klar over?

Giver de digitale værktøjer den optimale værdi i medarbejdernes hverdag?

Giver det mening for dig? Så giver vi kaffe.