orange bubble

Få foretaget en analyse med udgangspunkt i Human Understanding

Formålet med at få udarbejdet en analyse er at bruge Human Understanding til at få succes med jeres digitale projekter. I analysen undersøger vi forholdet mellem mennesker og teknologi fra et helikopterperspektiv, og I bliver klogere på jeres virksomheds situation, medarbejdernes hverdag og eventuelle kulturelle eller organisatoriske barrierer. 

Hvad indeholder en analyse?

En analyse kan have to udgangspunkter:

  • Helikopterkig på virksomheden forud for et digitalt projekt
  • Analyse af et eksisterende digitalt projekt, som ikke har givet det ønskede udbytte

Analysen består af en brugerundersøgelse med interviews og surveys med fokus på medarbejdernes oplevelser, holdninger, behov, ønsker og udfordringer. Vi ved, at det er afgørende at kende brugernes nuværende oplevelser for at sikre, at I træffer de rigtige valg (og fravalg). Fremgangsmåden bidrager samtidig til, at medarbejderne føler sig inkluderet, hvilken har en positiv indflydelse på forankringen af teknologien. 

Bliv klogere på fordelene ved Human Understanding

2 damer ved pc arbejder med at lave en analyse af medarbejderstaben

half orange bubble

I undersøgelsen beskæftiger vi os blandt andet med spørgsmål som:

Hvordan er medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel?

Forstår medarbejderne hvordan og hvorfor it-løsningerne anvendes?

Hvordan opfatter medarbejderne de it-løsningerne, som anvendes i dag?   

Er der kulturelle eller organisatoriske flaskehalse, som ledelsen måske ikke er klar over?

Giver de digitale værktøjer værdi?

half orange bubble

Rapport med vores anbefalinger

Brugerundersøgelsen er skræddersyet til jeres virksomhed og munder ud i en rapport med konkrete anbefalinger fra vores eksperter. Rapporten indeholder bl.a. prioriterede indsatser og løsningsforslag, som kan hjælpe jeres virksomhed til større arbejdsglæde, øget bundlinje og effektiv udnyttelse af teknologierne - til gavn for både medarbejdere og forretningen. 

Præsentation

Når rapporten er udarbejdet præsenterer vi  indholdet og anbefalinger for jer på et møde. Rapporten kan I bruge til at tilrettelægge den næste tid før en eventuel implementering. Er der noget i rapporten, som I har brug for hjælp til, står vi naturligvis til rådighed. 

Lad os fortælle dig mere om Human Understanding

Mand ved pc arbejder der hvor det giver mening for ham via teams

Hos me’ning sætter vi mennesker og teknologi side om side. Vores mål er at udvikle og levere tekniske løsninger, som brugerne anvender fordi de har lyst – og ikke fordi de skal.

Giver det mening for dig? Så giver vi kaffe.