orange bubbleblue bubble

Det skal give mening

Digitalisering handler ikke bare om at bygge digitale produkter – men om at sikre, at vi rent faktisk arbejder på at hjælpe mennesker med at løse virkelige problemer.

Digital solutions based on human understanding

Vores mening sådan arbejder vi med mennesker ved tavle

Hvad mener vi med human understanding?

Vi tror på, at der skal mere end tekniske færdigheder til at udvikle effektfulde digitale løsninger. Blandt andet også evnen til at forstå de mennesker, som skal bruge løsningen. Derfor arbejder vi bevidst på at integrere menneskelig forståelse i vores projekter.

Vi sætter det rigtige team på opgaven ud fra DISC-profiler

Vi kobler tekno­antropologer og adfærds­designere til projekterne

Vi laver brugerinterviews og inddrager brugerne i processen

Vi laver behovs­analyse, før vi snakker applikationer

Vi tænker brugeradoption og forandringsledelse ind i projektet

Vi har +20 års erfaring, og har mange projekter at trække på

Vi sælger ikke noget, hvis det ikke bygger på virkelige behov

Uanset hvor god løsningen er, vil den fejle, hvis ingen forstår at bruge den

Kun hver 3. digitale løsning leverer den værdi, der var lovet. Det er ikke mangel på gode intentioner, den er gal med. Det er nærmere manglen på interaktion med de mennesker og den organisation, der skal bruge løsningen. Vi tror på, at magien opstår i mødet mellem mennesker og teknologi.

Snak med os

Human understanding

     HumanUnderstandingBusinessImpactDigitalSolutionsx=
 • Spørger og lytter til brugerne
 • Involverer ambassadører i processen
 • Løbende onboarding af løsningen
 • Effektive arbejdsprocesser
 • Høj medarbejdertilfredshed
 • Forløser  forretningspotentiale
 • Oplevelse af tvang
 • Brugerne forstår ikke formålet med løsningen
 • Løsningen skaber mistrivsel
 • Spild af tid og ressourcer
 • Ineffektive arbejdsprocesser
 • Systemlede og medarbejderflugt
half orange bubblehalf blue bubble

Processen, der giver digitale løsninger mening

Vores proces bygger på det rigtige match mellem mennesker og på brugerinvolvering gennem hele processen.

Step 1 BehovsafklaringStep 2 ProjektscopeStep 3 ImplementeringStep 4 LanceringStep 5 Opfølgning

Step 1

Behovsafklaring

Vi starter med en antropologisk undersøgelse af din organisation. Hvordan er situationen? Hvor forandringsparate er brugerne? Hvordan er opbakningen fra ledelsen? Vi snakker med mennesker, samler indsigter og kommer med løsningskatalog.

Step 2

Projektscope

Vi skaber forståelse for projektets omfang. Vi mapper og visualiserer. Hvad indebærer det? Hvad er de økonomiske rammer? Og vi laver en “Human IT-analyse”, hvor vi undersøger, hvad projektet kræver af menneskelige ressourcer i processen. 

Step 3

Implementering

Vi går i udviklingsmode og bygger løsningen. Teamet sammensættes ud fra et match mellem menneskelige ressourcer. Vi involverer løbende brugere og stakeholders i udviklingen og sikrer buy-in på alle niveauer. Sprint for sprint bygger vi løsningen onsite (eller remote). 

Step 4

Lancering

Vi får løsningen til at virke i organisationen. Det er først, når brugerne anvender løsningen, at den giver mening og effekt. Vi er til stede under lanceringen.Onboarding foregår på forskellige niveauer.  Vi underviser, supporterer og stiller os til rådighed – efter behov.

Step 5

Opfølgning

Vi følger op kontinuerligt. Bliver løsningen brugt optimalt? Er der brugerissues?  Leverer løsningen den forventede effekt? Vi evaluerer og rationaliserer. Og vi sikrer løbende onboarding af nye brugere. Det er en ongoing proces, der sikrer maksimal forretningsmæssig effekt.

Per Antoniussen, CEO, Me’ning:

“Forudsætningen for et værdifuldt projekt bygger på forståelse og tillid mellem mennesker. Forståelse for forskellighed. Og tillid til, at du både siger de nemme og de svære ting. Altid i en god mening”

Giver det mening for dig? Så giver vi kaffe

Cookies