orange bubbleblue bubble

TK2 borgerbooking og NemLog-in/MitID

TK2 borgerbooking har tidligere benyttet vores egen udviklede integration til NemID. Med introduktionen af MitID og den tilhørende offentlige NemLog-in skifter vi nu over til at integrere direkte til NemLog-in. Læs mere om, hvad det betyder for dig som kunde nedenfor.

Status lige nu 

I kan stadig benytte NemID indtil d. 30. juni 2023, hvor Digitaliseringsstyrelsen lukker for NemID.

I kan opleve at der fremkommer en informationsboks, der informerer om skiftet til NemLog-in/MitID, når I logger på med NemID. Dette er blot en informationsboks og efter denne boks er accepteret kan login fortsætte.

mand illustrerer digital transformation i en virksomhed ved tavle

Hvor langt er vi?

Vi har lige nu Nemlog-in til TK2 Borgerbooking i test i 2 kommuner.

Alle kommuner med TK2 Borgerbooking skal være skiftet fra NemID til Nemlog-in senest 1. maj 2023. I starten af januar vil vi kontakte jer for at aftale et tidspunkt til skiftet til Nemlog-in. I er også meget velkomne til at kontakte os på mail support@tk2.dk med ønske om tidspunkt for ændringen.

Økonomi

Prisen for skift til Nemlog-In er kr. 15.500,- excl moms.

Mand ved pc arbejder der hvor det giver mening for ham via teams

Kommunens IT-afdeling vil blive involveret i følgende opgaver:

01

Aftale tid til opgradering af TK2 Borgerbooking hos TK2 supporten på support@tk2.dk. Opgaven har ikke betydning for Tandplejens daglige drift i TK2. TK2 Borgerbooking kan ikke benyttes i tidsrummet, hvor systemet opgraderes.

02

Kommunen opretter et nyt IT-system (f.eks. Herning TK2 BB - kommunenavn+TK2 Borgerbooking) på NemLog-in administrationsportalen[1]
a) IT Relation A/S tilknyttes som teknisk administrator på det nye system

[1] Menupunktet ”FOCES testcertifikater” på siden: https://tu.nemlog-in.dk/oprettelse-og-administration-af-tjenester/log-in/dokumentation-og-guides/integrationstestmiljo/

03

TK2 Borgerbooking med support for NemLog-in installeres som et separat website på kommunens webserver. 

04

Der anmodes om at TK2 Borgerbooking sættes i ”preprod” tilstand - mening.

05

Godkende at TK2 Borgerbooking sættes i produktion med NemLog-in, via NemLog-in administationsportal.

half orange bubblehalf blue bubble

Teknik: Kort beskrevet er processen for tilslutningen til NemLog-in:

 

01

Kommunen udsteder et FOCES certifikat til TK2 Borgerbooking og installerer dette på webserveren sammen med preprod certifikatet.

02

Oprette Kommunenavn+TK2 Borgerbooking i NemLog-in administrationsportal. Sæt IT Relation A/S på som IT-leverandør.

 

03

Udstede funktionscertifikat, FOCES certifikat til TK2 Borgerbooking. 
a) Installer preprod certifikat[1] og FOCES certifikat på den IIS-server, hvor TK2 Borgerbooking kører. 

04

Informere TK2 supporten om at I er klar til at tilknytte TK2 Borgerbooking til NemLog-in.

05

Anmodningen skal godkendes af NemLog-in, typisk efter en dag - IT.

06

Der uploades en integrationsrapport, der viser at TK2 Borgerbooking overholder alle relevante krav - mening.

07

Når rapporten er godkendt kan der anmodes om, at det nye TK2 Borgerbooking site sættes i produktion - mening.

08

En administrator ved kommunen godkender, at TK2 Borgerbooking må sættes i produktion i kommunen - IT.

09

Det gamle TK2 Borgerbooking site erstattes med det nye, og MitID login er nu muligt
a) Drift – Nets – henvis til Digst support.

Cookies