orange bubbleblue bubble

FAQ – NgDP i SEPO

På denne side har vi samlet de mest stillede spørgsmål til Næste generation Digital Post i SEPO. Digital Post fra offentlige myndigheder går i luften den 21. marts 2022. Indtil da vil borgere og virksomheder fortsat modtage Digital Post fra det offentlige i e-Boks, på borger.dk og Virk.dk, som de plejer.

 

BEMÆRK:

Digitaliseringsstyrelsens driftsstatus for NgDP-systemet. 

Hvad er NgDP?

NgDP er Digitaliseringsstyrelsens nye bud på Digital Post, som leveres af Netcompany og afløser Digital Post-delen af e-Boks. NgDP håndterer ikke videresendelse fra e-Boks. 

SEPO og NgDP - sådan samarbejder vi

Her er links til de 2 webinarer afholdt af SEPO den 13. hhv. 14. oktober 2021:

Webinar den 13. okt. om teknisk SEPO ifm. NgDP
Gense webinar: Teknisk SEPO session ifm. NgDP (itrelation.dk)

Webinar den 14. okt. om Send Digitalt ifm. NgDP samt Mailfordeler
Gense webinar: SEPO Send Digitalt ifm. NgDP

Her kan du downloade de tekniske breve, som SEPO har sendt ud:
Teknikbrev NgDP del 1
Teknikbrev NgDP del 2
Teknikbrev NgDP del 3

Nedenstående link henviser til teknisk præsentation af NgDP i SEPO for inhouse kunder:
NgDP Teknisk gennemgang

Der arbejdes fortsat på online-versionen. Denne forventes releaset i uge 10, 2022.

Funktionaliteten bliver, i første udgave, mindre end i den klassiske version. Der vil være opslag på kontaktpunkter, men der vil ikke være konfigurerbare drop-down lister og heller ikke favoritværdier.

Generel NgDP-information

Teknisk NgDP 

End-to-End test

Digitaliseringsstyrelsen har tidligere annonceret, at det bliver muligt at lave en end-to-end test af den nye NgDP-installation /-konfiguration i uge 5.

Dette giver mulighed for at opdage eventuelle konfigurationsfejl, og vi anbefaler derfor, at sådanne tests planlægges og udføres i god tid. Retningslinjer, datoer og begrænsninger er kort beskrevet i nedenstående figur. OBS: datoer i figuren er selvfølgelig fra efteråret. 


Planlægning af tests

For at kunne udføre tests på produktionsmiljøet skal:

 • al konfiguration i Administrativ Adgang være udført
 • systemer, der skal anvendes af SEPO, være indrapporteret og klarmeldt af SEPO Support
 • én (eller få) Send Digitalt-klienter være opdateret til seneste version og konfigureret i overensstemmelse med vejledningerne
 • Send Digitalt-licensen være ændret, så den tillader NgDP (udføres af SEPO Support)


Udførelse af tests

Det anbefales, at man fra Send Digitalt forsøger at sende en meddelelse til hvert af ens egne definerede modtagersystemer (i de fleste installationer vil der kun være defineret et). Dette vil betyde, at både afsendelse, kvittering og modtagelse vil blive testet.

Afsendelse fra Send Digitalt er samtidigt en test af, at relevante kontaktpunkter er synlige fra Send Digitalt. Tests kan evt. varieres med vedhæftninger og forskellige svarmuligheder. Endelig kan det testes, om der kan sendes til et CPR-nummer, men husk at der kun må sendes til CPR-numre, der har accepteret at modtage tests (f.eks. dit eget).


Hvad er det forventede udfald af testen?

For en vellykket test kan forventes:

 • at der straks modtages en forretningskvittering i den postkasse, der er defineret til kvitteringer (sat op i Administrativ Adgang)
 • at der efter få øjeblikke modtages en Digital Post-besked i den postkasse, der er defineret for det anvendte modtagersystem (sat op i Administrativ Adgang)


Hvis ikke testen forløber som beskrevet

Det er ikke muligt at lave en fyldestgørende fejlsøgningsbeskrivelse for alle de scenarier, der kan opstå - specielt ikke før, der er opbygget erfaring med systemerne. Derimod kan en indledende kategorisering af scenarierne hjælpe til at indkredse, hvor fejlen skal søges.

Forsøg at placere fejlobservationer i en af følgende kategorier:

 • Fejl før afsendelse (Send Digitalt viser ikke det forventede)
  • NgDP er ikke aktiveret i Send Digitalt eller dens licens
   (Kontakt SEPO Support med oplysning om den licensnøgle I anvender)
  • Send Digitalt kan ikke nå NgDPKontaktRegister
  • NgDPKontaktRegister kan ikke lave opslag i NgDP
    
 • Fejlmeddelelse direkte til afsender efter afsendelse
  • Fordi SEPO ikke kan sende til NgDPAfsender
  • Fordi NgDPAfsender ikke kan sende til NgDP
    
 • Fejlkvittering fra NgDP
  • Der er sendt meddelelse med ulovligt indhold
    
 • Ingen kvittering overhovedet
  • NgDP kan ikke sende til NgDPModtager
  • NgDPModtager sender ikke kvittering til en eksisterende mailadresse
 • Positiv forretningskvittering modtages, men meddelelsen kommer ikke frem
  • NgDP kan ikke sende til NgDPModtager
  • NgDPModtager sender ikke meddelelse til en eksisterende mailadresse
    
 • Efter modtagelse af meddelelse kommer efterfølgende fejlmeddelelse til modtageren:
  • NgDPAfsender kan ikke sende forretningskvittering til NgDP

End-to-End test 

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret, at det bliver muligt at lave en end-to-end test af den nye NgDP-installation/konfiguration frem til 6/2-22.

Vi anbefaler, at tilrettelægge og udføre tests i god tid inden udrulning. Retningslinjer, datoer og begrænsninger er kort beskrevet i nedenstående figur. OBS: denne figur er fra efterårets tidsplan.


Planlægning af tests

For at kunne udføre tests på produktionsmiljøet skal:

 • al konfiguration i Administrativ Adgang være udført
 • NgDP-modulet være færdiginstalleret og konfigureret inkl. definition af de afsender- og modtager-systemer, der skal anvendes.
 • korrekt IP for NgDP-serveren i SEPO-konfigurationen være indsat
 • én (eller få) Send Digitalt klienter skal være opdatere til seneste version og konfigureret i overensstemmelse med vejledningerne
 • Send Digitalt licensen være ændret, så den tillader NgDP (udføres af SEPO Support)
 • NgDP være aktiveret i SEPO (eksisterende Digital Post-konfiguration i SEPO må ikke ændres). Se vejledning herunder.

Aktivering af NgDP i SEPO udføres:

 • enten fra SAM ved at aktivere Anvend NgDP under System -> Digital Post instillinger -> DPGW/NGDP
 • eller direkte på SEPO-serveren i SEPO/configuration.properties-filen ved at sætte dkal.ngdp.enabled=true

Begge metoder kræver genstart af SEPO.


Udførelse af tests

Det anbefales, at man fra Send Digitalt forsøger at sende en meddelelse til hvert af ens egne definerede modtagersystemer (i de fleste installationer vil der kun være defineret et). Dette vil betyde, at både afsendelse, kvittering og modtagelse vil blive testet.

Afsendelse fra Send Digitalt er samtidigt en test af, at relevante kontaktpunkter er synlige fra Send Digitalt. Tests kan evt. varieres med vedhæftninger og forskellige svarmuligheder. Endelig kan det testes, om der kan sendes til et CPR-nummer, men husk at der kun må sendes til CPR-numre, der har accepteret at modtage tests (f.eks. dit eget).


Hvad er det forventede udfald af testen?

For en vellykket test kan forventes:

 • at der straks modtages en forretningskvittering i den postkasse, der er defineret til kvitteringer (sat op i Administrativ Adgang)
 • at der efter få øjeblikke modtages en Digital Post-besked i den postkasse, der er defineret for det anvendte modtagersystem (sat op i Administrativ Adgang)


Hvis ikke testen forløber som beskrevet

Det er ikke muligt at lave en fyldestgørende fejlsøgningsbeskrivelse for alle de scenarier, der kan opstå - specielt ikke før, der er opbygget erfaring med systemerne. Derimod kan en indledende kategorisering af scenarierne hjælpe til at indkredse, hvor fejlen skal søges.

Forsøg at placere fejlobservationer i en af følgende kategorier:

 • Fejl før afsendelse (Send Digitalt viser ikke det forventede):
  • NgDP er ikke aktiveret i Send Digitalt eller dens licens
  • Send Digitalt kan ikke nå NgDPKontaktRegister
  • NgDPKontaktRegister kan ikke lave opslag i NgDP
    
 • Fejlmeddelelse direkte til afsender efter afsendelse:
  • Fordi SEPO ikke kan sende til NgDPAfsender
  • Fordi NgDPAfsender ikke kan sende til NgDP
    
 • Fejlkvittering fra NgDP
  • Der er sendt meddelelse med ulovligt indhold
    
 • Ingen kvittering overhovedet
  • NgDP kan ikke sende til NgDPModtager
  • NgDPModtager sender ikke kvittering til en eksisterende mailadresse
    
 • Positiv forretningskvittering modtages, men meddelelsen kommer ikke frem
  • NgDP kan ikke sende til NgDPModtager
  • NgDPModtager sender ikke meddelelse til en eksisterende mailadresse
    
 • Efter modtagelse af meddelelse kommer efterfølgende en fejlmeddelelse til modtageren:
  • NgDPAfsender kan ikke sende forretningskvittering til NgDP
    
 • Test imod ngdp.yourdomain.dk/getTest giver fejl 403
  • Det kan tyde på, at certifikatet, mellemliggende certifikat eller root-certificat under import bliver lagt under "Personal" i certstore, hvor IIS-webserveren forventer, at certifikater ligger korrekt under "intermediate" og "root-certificates". Kopier dem ind i disse mapper og prøv at valider/tilgå https://ngdp.yourdomain.dk/getTest igen.
  • Det kan også skyldes, at der i "root-certificates" ligger et eller flere certifikater, der ikke er root-certifikater. Certifikaterne kan findes vha. følgende kommando i Powershell, hvor fundne certifikater skal slettes:
   Get-Childitem cert:\LocalMachine\root -Recurse | Where-Object {$_.Issuer -ne $_.Subject} | Format-List *

Når SEPOs  NgDPAfsender forsøger at levere en meddelelse til NgDP, vil denne HTTPS/REST-kommunikation slutte med en teknisk kvittering. Hvis kvitteringen er positiv, registreres det lokalt i NGDP-databasen, og NgDPAfsender accepterer modtagelse af meddelelsen fra SEPO. Hvis svaret er negativt, nægter NgDPAfsender at modtage mailen. Derfor sender SEPO en Non Delivery Report (NDP) tilbage til den oprindelige afsender.

Hvis det lykkes at aflevere meddelelsen til NgDP, modtages lidt senere (typisk inden for et par sekunder) en forretningskvittering fra NgDP. Denne modtages af SEPOs NgDPModtager på det Endpoint, der er defineret for det anvendte afsendersystem. I dette indpoint er indlejret én mailadresse, som NgDPModtager så sender forretningskvitteringen til. Et positivt svar (COMPLETED) betyder, at meddelelsen er accepteret, valideret og placeret, så modtageren kan hente/få den.

Ja, ved afsendelse af Digital Post til flere modtagere (cvr- eller cpr-numre), skal man åbne NgDP-billedet for hver modtager.

Det skyldes, at valideringen af bl.a. mailstørrelse ift. den enkelte modtagers kontaktpunkt udføres, når der trykkes på ’OK’ i skærmbilledet.

Send Digitalt henter, i sin nuværende version, alle synlige og aktive kontaktpunkter, tilhørende alle 3 målgrupper.

Vi kunne godt forestille os, at der kunne gives mulighed for at angive, hvilke målgrupper der ønskes medtaget samt mulighed for at medtage ikke synlige kontaktpunkter, hvis der er en generel interesse for det.

I alle tilfælde er det ikke noget, vi kan nå at implementere i Send Digitalt inden d. 30/11, så idriftsættelsen af NgDP vil ske med den nuværende funktionalitet.

Ved registrering af afsendersystemer i Administrativ Adgang defineres et kvitterings-Endpoint hvori, der indbygges en mailadresse. Tilsvarende vil der ved registrering af et modtagersystem bliver defineret et Endpoint med indbygget mailadresse. 
Disse mailadresser skal eksistere og være i domæner, der er kendt af SEPO. Hvis dette ikke er tilfældet, vil fejlkonfigurationen resultere i, at meddelelser ikke håndteres korrekt.

Ved anvendelse af Mailfordeler til at rute Digital Post-meddelelser skal der ligeledes altid anvendes eksisterende interne mailadresser for at få meddelelserne korrekt leveret.
Hvis man anvender regler i Mailfordeleren, der bruger mailadresser, der er fundet i den fremsendte meddelelse (attentiondata), giver dette en risiko for, at denne adresse ikke findes. Derfor bør denne type regler rute både til den valgte adresse og til en ekstra adresse, hvis man vil sikre, at ingen meddelelser går tabt.

Hvad nu hvis det alligevel går galt, hvad sker der så?

Der er flere forskellige muligheder for fejl afhængig af, om der findes gateways mellem SEPO og jeres mailserver eller ej.
(Hvis der anvendes hosted SEPO, vil der altid være gateways mellem SEPO og jeres mailserver).
I installationer, hvor der findes mellemliggende gateways, vil SEPO kunne levere mails videre uden, at den aktuelle modtager findes.
Så snart det er lykkedes SEPO at aflevere mailen, vil den sende en forretningskvittering tilbage til Digital Post, og forsendelsen regnes for leveret. Hvis meddelelsen siden ikke kan leveres, og der sendes en fejlmeddelelse tilbage til SEPO (Non-Delivery-Notification), kan SEPO ikke ændre tilstanden på den afsluttede forsendelse.
Det er heller ikke muligt for SEPO/NgDP-modul at sende fejlmeddelelsen til Digital Post. Denne vil derfor fejle i SEPO, og der vil blive sendt en fejlmeddelelse til postmaster.

Desværre er der ikke reel end-to-end kontrol på levering af Digital Post. Exchange kan ikke generere den nødvendige forretningskvittering, derfor gør SEPO det så sent i forløbet som muligt.

Kan SEPO ikke levere en meddelelse fra Digital Post til den næste gateway eller mailserver, vil SEPO ikke generere en forretningskvittering. Derved vil meddelelsen heller ikke blive betragtet som leveret af Digital Post. Digital Post vil forsøge gensendelse i en periode, hvorefter der sendes en fejlmeddelelse til ejeren af modtagersystemet, der ikke tager imod.

Det har vist sig, at nogle få inhouse SEPO-installationer har én specifik parameter, der anvendes i NgDP initialiseret forkert. Dette skyldes en fejl i en tidligere SEPO release (version 4.6.1).

Parameteren ses ikke i den gamle SEPA GUI, men kan findes enten i SAM under System -> DPGW/NGDP med navnet Pseudo mailadresse til indikation af NgDP-meddelelser eller direkte i Configuration.properties med navnet dkal.ngdp.afsender.pseudoemail.

Denne parameter skal have værdien: indgaaende@ngdp.seposervices.dk

For at sikre en vellykket opstart på NgDP er det vigtigt lige at få tjekket, at denne parameter står korrekt.

Husk at ændringer i Configuration. Properties kræver efterfølgende genstart af SEPO.

IIS skal konfigureres til at acceptere store meddelelser for ikke at give fejl 413, når NgDP sender store MeMo-meddelelser.

Der skal sættes to parameter, hvilket kan gøres fra Powershell i Administrator-mode:

Set-WebConfigurationProperty -pspath 'MACHINE/WEBROOT/APPHOST' -location 'NgDPModtager' -filter "system.webServer/serverRuntime" -name "uploadReadAheadSize" -value 110000000

Set-WebConfigurationProperty -pspath 'MACHINE/WEBROOT/APPHOST/NgDPModtager' -filter "system.webServer/security/requestFiltering/requestLimits" -name "maxAllowedContentLength" -value 110000000

Mange myndigheder vil gerne angive skjulte kontaktpunkter som afsender, men det er ikke muligt at hente oplysninger om skjulte kontaktpunkter. Derfor kan Send Digitalt ikke vise dem. Det er lavet sådan 'by design' i NgDP-platformen. 

Evt. henvendelser om dette bedes rettet til Digitaliseringsstyrelsen.

Andre kunder spørger også om

Spørgsmål:

Kunde indscanner en pdf og sender til egen mail. Derefter videresendes denne via NgDP. Dog forsvinder pdf-filen.

Den forsvinder ikke, når pdf filen gemmes lokalt og vedhæftes en ny mail.

 

Løsning:

For at undgå at medsende billeder fra en eventuel e-mailsignatur, filtrerer Send Digitalt vedhæftningerne fra, som har en content-id attribut. Det rammer desværre de vedhæftede filer fra printeren. Dette filter fjernes i næste version af Send Digitalt.

Spørgsmål:

Vi får følgende fejl i log: "errorCode": "file.format.not.allowed".

 

Løsning:

Der skal benyttes nyeste SD-version, som lige nu er 4.1.13.

Spørgsmål:

Fejl 400 i Administrativ Adgang ved vejledningens punkt 2.1.10 (fejlbesked: "Ukendt fejltype" og "Aktiv fra skal angives".

Svar:

Workaround til det problem, som har eksisteret i Administrativ Adgang siden i fredags:

 1. Aktiver systemet [System]
 2. Opdater [Endpoint] med [System ID], jf. 2.1.10 i vejledningen (det er nu muligt at gemme, uden at man får en fejl)
 3. Deaktiver [Endpoint]
 4. Aktiver [Endpoint]

Spørgsmål:

Send Digitalt viser ikke længere navn ved opslag på CPR-/CVR-nummer

 

Svar:

I den gamle Digital Post-løsning var det muligt at få oplyst det slutbrugernavn, som borgeren, virksomheden eller myndigheden havde i sin profil hos e-Boks.

I den nye NgDP-løsning kan der ikke oplyses navne for borgere eller virksomheder, så Send Digitalt kan ikke hente oplysningerne.

For myndigheder kan man til gengæld godt få oplyst myndighedens navn, og det bliver vist i Send Digitalt ifm. afsendelse til myndigheder.

Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om funktionen kan komme igen, hvor oplysningerne så skal hentes fra, og hvordan man kan tænke GDPR ind i løsningen.

Spørgsmål:

Offentlige kunder melder, at de ikke modtager noget fra Virk.dk.

Svar:

De bedes henvende sig til Digst/Netcompany, da de skal opsætte det i Administrativ Adgang, og der kan SEPO ikke hjælpe.

Problem/spørgsmål:

Vi har fået fejlen: Der kan ikke sendes til NgDP i øjeblikket.

 

Løsning/svar:

Der er driftforstyrelser hos den modtagende del af mailen. SEPO vil forsøge at gensende mailen igen.

Problem:

Der er sat en standard tekst ind i SD, som indkalder til knæoperation!
Hvordan får vi den væk?

 

Løsning:

Det står beskrevet i Administrators Guide til Send Digitalt version 4.1, på side 7 og frem. 

Det kræver version 4.1.13, hvis man ønsker at fjerne NGDPGui.json filen. Der vil ellers komme en fejl med, at afsender ikke er udfyldt.

Udfordring:

Kunden har 2 NgDP-servere og derfor også 2 databaser

Løsning:

I NgDPModtager under Configuration skal der i Connectionstrings.json tilføjes en ekstra linje med den andens SQL-servers parametre. Denne skal hedde "remoteNgdpConnection". Der skal naturligvis også være åbnet for adgang til denne anden database (spejles på den anden server).

Problem:

I Send Digitalt loggen står dette:

2022-03-16 08:43:27,476 [1] INFO  - SendDigitalt form closing...

2022-03-16 08:43:27,489 [1] INFO  - InspectorActivate: “xxx@xxx.dk”\Indbakke

2022-03-16 08:43:27,519 [1] ERROR -   !!Error:

2022-03-16 08:43:27,519 [1] ERROR -   !!Error:

2022-03-16 08:43:27,519 [1] ERROR -   !!Excep: En del af stien 'C:\Users\”xxxx”\Documents\%TEMP%\History.xml' blev ikke fundet.

2022-03-16 08:43:27,519 [1] ERROR -   !!   At:  WinIOError(0,0)

 

Løsning:

Det er Send Digitalt, som prøver at gemme en historik over indtastede mailadresser.
Det fejler, fordi stien er konfigureret forkert.

Den konfigureres i registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ITRelation\Send Digitalt
Med værdien ’FeltHistorik’, f.eks: %temp%History.xml

Problem:

Kunden oplever ”status 403” fejl - Forbidden

 

Løsning:

Det første, du bør gøre, når du møder denne fejl, er at gå på Administrativ Adgang og gemme dine data igen.

Hvis det stadig fejler herefter, så kig på linket og se, hvad der mere kan gøres.

Følg linket og læs her

Den er planlagt til PROD-TEST - forventeligt i uge 10, 2022

Problem:
Efter installation af SD version 4.1.10, kommer denne fejl:
Objektreferencen er ikke indstillet til et objekt

Løsning:
Det er løst i SD version 4.1.11, som er tilgængelig på https://kundecenter.dsinext.dk/

Problem:
Mails fra e-Boks vælger ikke automatisk at svare tilbage til den postkasse/emne, som afsender skriver fra.

Løsning:
Fejlen er rettet og bliver udgivet med releasen af Send Digitalt, version 4.1.10, den 28. januar 2022.

Hvis titelfeltet skjules, vil det altid være mailens emnefelt, der anvendes som titel, og brugeren har ikke mulighed for at redigere i teksten.

Spørgsmål (hostede kunder):
De 2 triggere til mailfordeling, NgDPToCVR og NgDPFromCVR, ser ikke ud til at virke?

Svar:
Vi er opmærksom på, at disse 2 tiggere ikke virker. Inden næste end-to-end testperiode vil en opdateret triggerdefinition blive releaset.

Ja, Send Digitalt vil altid udfylde titelfeltet med teksten fra emnefeltet. Men der kan lægges en liste med faste værdier til titelfeltet i NgDPgui.json.

Der kan ikke vælges en 'favoritværdi' (hjerte) i listen. 

Send Digitalt vil altid udfylde titelfeltet med teksten fra emnefeltet. Brugeren kan derefter vælge en af de indlagte tekster, hvis det ønskes.

Ja.

Problem:
”Endpoint connection test did not indicate success. StatusCode: ‘InternalServerError’, reason ‘Internal Server Error’”

”HTTP Error 500.19 – Internal Server Error”

Fejl 500 i forbindelse med ”Attempting to test endpoint connection for NgDPModtager”

Fejl i NgDP-installationsprogrammet:

Hvis man manuelt tilgår adressen (https://ngdpcontactservice.soroe.dk:443/getTest) på serveren, får man følgende fejl:

eller i logfilerne:

2021-11-04 13:10:40.732 +01:00 [DBG] Attemting to test endpoint connection for NgDPModtager at 'https://dpgw.holstebro.dk/getTest'...

2021-11-04 13:10:40.738 +01:00 [DBG] Temporarily adding an entry to the hosts file (to circumvent NAT self routing) to ensure that NgDPModtager with entry: dpgw.holstebro.dk   127.0.0.1

2021-11-04 13:10:40.741 +01:00 [DBG] Creating temporary directory at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1\6e66ffab-8989-4cb6-882c-9b97e10bc0b5

2021-11-04 13:10:40.742 +01:00 [INF] Backing up the machine's hosts file to C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1\6e66ffab-8989-4cb6-882c-9b97e10bc0b5\hosts.bak

2021-11-04 13:10:40.742 +01:00 [INF] Writing a temporary entry to the machine's hosts file to circumvent NAT issues with DNS lookup to self. Record: 127.0.0.1   dpgw.holstebro.dk

2021-11-04 13:10:40.770 +01:00 [DBG] Removing temporary hosts file entry: dpgw.holstebro.dk   127.0.0.1

2021-11-04 13:10:40.771 +01:00 [INF] Restoring the machine's hosts file from backup at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1\6e66ffab-8989-4cb6-882c-9b97e10bc0b5\hosts.bak

2021-11-04 13:10:40.774 +01:00 [DBG] Deleting temporary directory at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1\6e66ffab-8989-4cb6-882c-9b97e10bc0b5

2021-11-04 13:10:40.776 +01:00 [DBG] Endpoint connection test did not indicate success. StatusCode: '500', reason: 'Internal Server Error'

Løsning:
Vi har set den fejl 500 før.

Den ser ud til at skyldes, at AspNetCoreModuleV2 ikke er installeret korrekt.

Det kan tjekkes her: IIS -> Server -> modules

Man bør navigere til NgDPInstaller1.x/runtimes, køre dotnet-hosting-3.1.19-win.exe igen og vælge "REPAIR", hvorefter igen forsøges tjekket i NgDP-installeren.

Den skyldes, at .NET i runtimes netcorehosting-bundle-løsningen kører pakke igen og "repair".

Hvad sker der, hvis man efter overgangen til NgDP svarer på en e-Boks (sikkerpost)-besked, der er modtaget før overgangen?

Ovenfor ses skematisk overblik over tider ift. nyeste tidsplan.

 

Send Digitalt bruger Word til at generere pdf-udgaven af e-mail-body. Links fungerer, men der kan være udfordringer med billeder i e-mailsignaturen, der i øvrigt også kan risikere at optræde som særskilte vedhæftninger,  hvorfor vi anbefaler, at man anvender en e-mailsignatur uden grafik ved afsendelse af Digital Post.

Ja, denne er inkluderet i release 4.1.12 af Send Digitalt.

Kvitteringspostkassen er blot en (fælles)postkasse, som I laver på jeres Exchange og tildeler adgang til for de relevante brugere/administratorer.

I kan vælge enten et VOCES- eller et FOCES-certifikat. Det vigtigste er, at det indeholder jeres CVR-nummer.