Persondatapolitik

1. Formål

Denne persondatapolitik redegør for, hvordan Me'ning behandler persondata, der opsamles på de websites, hvor indholdet administreres af IT Relation A/S.

2. Dataansvarlig

Den dataansvarlige er:

IT Relation A/S
Dalgas Plads 7B, 1. Sal
DK-7400 Herning
CVR. 27001092

3. Personoplysninger

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Som hovedregel kan du tilgå hjemmesiden uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

Vi har dog brug for visse personoplysninger for at kunne samarbejde med dig, og levere relevant kommunikation til dig.

Vores website indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

 • Navigerer på websiten
 • Sender en forespørgsel via websiten
 • Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 • Downloader materialer fra websiten
 • Tilmelder sig seminarer og andre events
 • Tilmelder dig vores webshop
 • Indsender en jobansøgning
 • Via vores hjemmeside indsamler vi kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere den service, du efterspørger.

Vi indsamler disse oplysninger for at kunne:

 • Give dig en mere personaliseret oplevelse
 • Forbedre og optimere vores websites
 • Forbedre vores kundeservice
 • Kommunikere med dig på relevant vis
 • Sende og fakturere produkter, du bestiller i webshoppen

4. Henvendelser fra websiten

Når du sender en forespørgsel fra websiten – f.eks. fra en kontaktformular – registrerer vi dit navn, din virksomhed, dit telefonnummer og din e-mailadresse.

Oplysningerne anvendes for at kunne behandle din henvendelse på bedste vis.

Oplysningerne (navn, firmanavn, telefonnummer og e-mailadresse) registreres i Me'nings systemer – herunder vores CRM-system.

Medarbejdere hos Me'ning har adgang til oplysningerne.

5. Nyhedsbreve

Når du tilmelder dig Me'nings nyhedsbrev, registreres følgende oplysninger: navn, firma og e-mailadresse.

Ved at tilmelde dig Me'nings nyhedsbrev, giver du Me'ning samtykke til at behandle dine personoplysninger, herunder dit navn, din e-mail, samt yderligere oplysninger i henhold til gældende lovgivning, og alene med de formål at modtage nyhedsbrev og markedsføringsmateriale.

Oplysningerne, du afgiver (navn, firmanavn og e-mailadresse) registreres i Me'nings systemer – herunder vores CRM-system og vores system til udsendelse af nyhedsbreve.

Medarbejdere hos Me'ning har adgang til oplysningerne.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at framelde dig nyhedsbrevet igen, ved at klikke på et link i nyhedsbrevet. Dine oplysninger opbevares herefter i 24 måneder, inden de slettes. Dette gør vi for at sikre, at vi ikke efterfølgende sender informationer til dig, når du har afmeldt dig nyhedsbrevet.

6. Tilmelding til seminarer og events

Når du tilmelder dig seminarer og andre events, registrerer vi følgende oplysninger: dit navn, din virksomhed, dit telefonnummer og din e-mailadresse.

Vi skal blandt andet bruge oplysningerne til at planlægge seminaret og kende det nøjagtige antal deltagere. Oplysningerne vil desuden blive anvendt til opfølgning på det pågældende seminar, hvis vi fx vil udsende evalueringer og materialer fra seminaret.

Oplysningerne (navn, firmanavn, telefonnummer og e-mailadresse) registreres i Me'nings systemer – herunder vores CRM-system.

Medarbejdere hos Me'ning har adgang til oplysningerne.

Når du har tilmeldt dig et seminar eller en anden event hos Me'ning, accepterer du samtidig at billeder fra seminaret eller eventen kan blive anvendt til markedsføring af Me'ning på bl.a. sociale medier.

Oplysninger om navn og virksomhed kan blive delt med de øvrige deltagere på seminaret. 

7. Download af materialer

Når du downloader materialer – fx e-bøger – registrerer vi følgende oplysninger: dit navn, din virksomhed og din e-mailadresse.

Vi bruger oplysningerne til markedsføring af Me'nings ydelser i det omfang, du giver tilladelse hertil.

Oplysningerne (navn, firmanavn og e-mailadresse) registreres i Me'nings systemer – herunder vores CRM-system.

Medarbejdere hos Me'ning har adgang til oplysningerne.

8. Behandling af ansøgninger

I forbindelse med rekruttering hos Me'ning behandler vi personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt de personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit cv. Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, religion osv.

Vi anvender dine informationer for at kunne vurdere, om du har kvalifikationerne til at besidde den stilling, du søger. Vi kan ligeledes anvende informationerne til at vurdere, om du har kvalifikationerne til at besidde andre stillinger hos Me'ning.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, som afgives, når du søger stillingen hos IT Relation. I forbindelse med behandlingen af din ansøgning, kan det være, vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Disse referencer indhentes kun, såfremt du har givet dit samtykke hertil.

Oplysningerne, du afgiver, registreres i Me'nings systemer – herunder vores HR-system. Dine data vil blive behandlet fortroligt. Det er kun HR og relevante ansættende personer, der har adgang til de personoplysninger, som du registrerer.

Tilbydes du en stilling hos Me'ning, vil din ansøgning og cv blive en del af din personalemappe hos os, og vil følge Me'nings slettepolitik for denne.

9. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, til hvilket oplysningerne behandles.

Oplysninger kan opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at fastslå, forsvare eller gøre retskrav gældende, fx hvis der er en igangværende tvist, eller hvis der er indgivet en anmeldelse af en ulovlig handling til politimyndighederne. Vi gennemgår regelmæssigt vores oplysninger og fjerner personoplysninger, som ikke længere er nødvendige.

10. Sikkerhed

Me'ning og vores samarbejdspartner anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer integritet og fortrolighed i forbindelse med behandlingen af personoplysninger.

11. Underdatabehandlere

Me'ning anvender i nogle tilfælde underdatabehandlere. Vi anvender fx leverandører af systemer til udsendelse af nyhedsbreve og eksterne konsulenter, der rådgiver os i forbindelse med analyse- og markedsføringsopgaver.

Me'ning indgår databehandleraftaler med vores eksterne samarbejdspartnere for at sikre, at oplysningerne kun behandles efter vores instrukser, og at den nødvendige sikkerhed er på plads.

Dine personoplysninger kan i visse tilfælde blive overført til andre lande uden for EU/EØS – primært USA.

Vi anvender udelukkende underdatabehandlere i USA, der er certificeret efter Privacy Shield aftalen, som er indgået mellem USA og EU. USA er betragtet som et land med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, og er dermed på Datatilsynets liste over sikre lande. Læs mere Privacy Shield aftalen.

Du kan rekvirere en liste med underdatabehandlere ved at skrive til info@mening.dk.

12. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.

Du har ret til at få urigtige oplysninger, vi har om dig berigtiget.

Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os og vores databehandlere (såfremt vi har udvekslet oplysningerne med en sådan). Denne ret kan du udøve ved at skrive en mail til info@mening.dk. Vi vil herefter slette dine informationer og underrette vores databehandlere (såfremt vi har udvekslet oplysningerne med en sådan) om at oplysningerne skal slettes.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.  

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan udnytte dine rettigheder ved at kontakte Me'ning på mail info@mening.dk.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se www.datatilsynet.dk.

Sidst opdateret januar 2022