orange bubbleblue bubble

IT-løsning fra Me'ning under­støtter mis­brugs­behandling i storkøbenhavnske kommuner

Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere (KABS) er et behandlingscenter for stofmisbrugere og er ejet af Glostup Kommune, men institutionen servicerer også en lang række andre storkøbenhavnske kommuner med misbrugsbehandling.

KABS har siden nedlæggelsen af amterne hørt under Glostrup Kommune, men organisationen leverer misbrugsbehandling til omkring 700 borgere i over 15 storkøbenhavnske kommuner. KABS har afdelinger i Glostrup, Gentofte, Hvidovre og Københavns kommuner og beskæftiger cirka 100 ansatte, som er pædagoger, socialrådgivere, psykologer, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger eller administrative medarbejdere.

KABS har fået nyt klientregistrerings- og statistiksystem og her er deres kontor

Gennem et mangeårigt parløb med Me'ning, tidligere som en del af IT Relation, har KABS udviklet IT-løsningen KLABS, der i begyndelsen hovedsagelig var et klientregistrerings- og statistiksystem, men som i dag er et fuldt EPJ-system, der understøtter alle de mange processer, som går i gang, når en borger kommer i behandling.

Christian Scharbau, administrationschef hos KABS

"Vi har haft den samme, faste kontaktperson i alle årene, så hun kender systemet til fingerspidserne."

Alt data samlet ét sted

”Vi kan slet ikke fungere uden KLABS,” siger Christian Scharbau, som er administrationschef hos KABS. ”Vi er helt afhængige af hver eneste dag at vide, hvem der er i behandling, og med hvilken intensitet de modtager behandlingen. Og de kommuner, vi servicerer med misbrugsbehandling, har brug for at vide præcis, hvornår de enkelte borgere er startet i behandling, hvornår de er udskrevet, og hvilken behandling de har fået. Alle de data registrerer vi undervejs i forløbet, og de er lette at trække ud, så kommunerne får de rigtige oplysninger.”

Afregning og rapportering til kommuner og stat

”Oven på KLABS ligger et takstsystem, så kommunerne automatisk får besked om, hvor meget de skal betale for de ydelser, vi leverer,” fortsætter Christian Scharbau. ”Kommunerne betaler en pris pr. bruger pr. dag på baggrund af et takstkatalog. Samtidig rapporterer vi op mod offentlige registre og skal eksempelvis levere data til stofmisbrugsdatabasen, der hører under socialstyrelsen.”

Behandlingsforløb understøttes hele vejen rundt

”Vi startede samarbejdet med Me'ning tilbage i 2002, da de endnu var en del af IT Relation, og siden dengang har vi sammen udviklet systemet, i takt med at vores behov og diverse lovkrav har ændret sig,” fortsætter Christian Scharbau. ”Den seneste større ændring betyder, at systemet nu direkte understøtter arbejdsrutinerne hele vejen rundt i forbindelse med misbrugsbehandlingen. Hvordan skal behandlingen tilrettelægges, hvad skal der ske hvornår, osv. Der er en indbygget logik i, hvornår man gør hvad i et behandlingsforløb, og det understøtter systemet.”

Christian Scharbau, administrationschef hos KABS

"Der kommer hele tiden nye lovkrav fra kommunal og statslig side, og derfor er det vigtigt, at systemet er fleksibelt, så vi løbende kan udvikle nye moduler og funktioner."

Samlet overblik og indbygget planlægningsfunktion

Med KLABS har behandlerne samlet overblik over den enkelte borgers situation, da alle data og al korrespondance vedrørende borgerens behandling ligger i systemet. Det gælder for eksempel borgernes journaler og oplysninger om, hvilken medicin de modtager. Samtidig er der med den nyeste version af løsningen lavet en indbygget kalender- og planlægningsfunktion, så behandlerne automatisk får besked om, hvornår borgerne kommer ind og skal have deres næste behandlinger, og hvilke behandlinger det drejer sig om.

Løbende udvikling efter skiftende lovkrav og behov

”Der kommer hele tiden nye lovkrav fra kommunal og statslig side, og derfor er det vigtigt, at systemet er fleksibelt, så vi løbende kan udvikle nye moduler og funktioner. Det er jo hele organisationens backbone,” fortæller Christian Scharbau. ”For eksempel er kommunerne blevet forpligtet til at holde opfølgende samtaler med bestemte intervaller, og det sørger systemet automatisk for at holde øje med, så de rigtige medarbejdere får besked, når det er tid til en ny samtale med en borger. Der er stadig meget, vi gerne vil have koblet på i fremtiden, og det arbejder vi på sammen med Me'ning.”

Forståelse for organisationens behov

”Vi taler løbende med Me'ning om, hvad vi gerne vil have systemet til at kunne, og så udtænker de, hvordan det kan lade sig gøre. Det fungerer rigtig godt! Vi har haft den samme, faste kontaktperson i alle årene, så hun kender systemet til fingerspidserne. I det hele taget forstår Me'ning bare vores verden og er hurtige til at reagere, når vi har brug for det – det er en kæmpe hjælp!”

Skal vi hjælpe din virksomhed med en Dynamics 365 løsning?