orange bubbleblue bubble

WORKPOINT 365

Dokumenthåndtering og procesautomatisering i Microsoft 365

WorkPoint 365 er en platform til at styrke dokumenthåndtering- og videndeling i Microsoft 365. Platformen understøtter styring af projekter-, sager-, kontrakter-, medarbejdere, kunder og kvalitet på tværs af organisationen.

Hør mere om fordelene ved WorkPoint

Én platform til hele virksomhedens dokumenthåndtering

I dag håndterer virksomheder mere information og data end nogensinde før. Dokumenthåndtering er derfor også blevet et afgørende element for virksomheders konkurrenceevne og medarbejdernes effektivitet og arbejdsglæde. Mange virksomheder oplever imidlertid, at det er vanskeligt at få overblik over de store mængder data, som typisk ligger spredt i forskellige systemer på tværs af organisationen. Det manglende overblik medvirker til, at virksomheden ikke får det maksimale udbytte af sin data. 

WorkPoint er en platform, som er skræddersyet til at gøre dokumenthåndtering og videndeling enklere og mere effektiv. Systemet samler og understøtter al virksomhedens dokumenthåndtering i én platform: Projektledelse, sagsstyring, HR-administration, kontrakthåndtering, Stakeholder Management, Corporate Legal Solution og Quality Assurance-ledelse.

Mand ved pc arbejder der hvor det giver mening for ham via teams

Få det maksimale udbytte af jeres Microsoft 365 strategi og licenser

En af de store fordele ved WorkPoint-platformen er, at den bygger på Microsoft 365, som mange virksomheden i forvejen har købt en licens til. WorkPoint er således et add-on, som hjælper din virksomhed med at få det maksimale udbytte af hele Microsoft 365 værktøjskassen. Det er hurtigt at komme i gang med at anvende platformen, der tager udgangspunkt i en standard-løsning. Samtidig er WorkPoint også skalerbar, så der altid kan tilrettes eller tilføjes i jeres løsning, hvis der opstår nye behov.   


Hør mere om WorkPoint 365

mand illustrerer digital transformation i en virksomhed ved tavle

Digitalisér jeres dokumenthåndtering med WorkPoint 365

Her kan du se et overblik over mulighederne for at optimere jeres dokumenthåndtering inden for henholdsvis kontraktadministration, projektledelse, HR-administration, sagsstyring og Quality Assurance-ledelse.  

1 Kontraktadministration 2 Projektledelse 3 HR-administration 4 Sagsstyring 5 Quality Assurance-ledelse

1

Kontraktadministration

En dårlig kontrakthåndtering kan koste dyrt på bundlinjen i form af økonomisk tab ved missede deadlines på opsigelse/fornyelser, dårlig leverandør-performance, dårlig omkostningsstyring, manglende overblik og uudnyttet potentiale. 

Med WorkPoint kontraktadministration får I det fulde overblik over hele jeres kontraktstyring, og I undgår uoverskuelige processer. Systemet fortæller, hvilke kontrakter, der er profitable, og I kan hurtigt spotte, om I ikke har fået det I har krav på i en kontrakt. Platformen hjælper jer også med at huske vigtige deadlines for snarlig udløb og fornyelsesfrister af jeres kontrakter. Endvidere har I et samlet overblik over risiko på tværs af jeres kontrakter. 

 

2

Projektledelse

Den hyppigste årsag til, at projekter fejler, er dårlig eller manglende kommunikation.

Projektledelsesmodulet i WorkPoint giver jer et samlet værktøj til planlægning af projekter, der tager højde for ressourcer, tid og forudsætninger. I får det fulde overblik over status på projekter, som giver mulighed for en god reaktionstid, så små og store korrektioner tidligt kan redde et projekt. Derudover giver platformen det perfekte udgangspunkt for samarbejde på tværs af organisationen samt med eksterne partnere. 

 

3

HR-administration

Effektive HR-processer er en forudsætning for at kunne afsøge markedet effektivt og fastholde dygtige medarbejdere. Med WorkPoints HR-administration har I en platform til at skabe gode on- og off-boarding processer, overblik over medarbejdertrivsel og til at styre employer branding. Herudover bliver i rustet til at overholde gældende lovgivning inden for HR-området.

4

Sagsstyring

Oplever I for mange fejl, eller for lang procestid i jeres nuværende sagstyring? Ofte skyldes mangelfuld sagsstyring dårlig kommunikation og for mange manuelle processer. WorkPoint et værdifuldt værktøj til at høste gode gevinster af automatisering.

Sagsstyrings-modulet samler al jeres data og sikrer en god procesunderstøttelse og overblik over flow og prioriteringer. Herved hjælper systemet jer med at prioritere de mest kritiske sager først. Systemet giver jer ligeledes et perfekt værktøj til at optimere jeres kommunikation og samarbejde på tværs af alle virksomhedens aktuelle sager. 

 

5

Quality Assurance-ledelse

Det er en kompleks opgave at forberede dokumentation til et kommende audit. WorkPoint  samler og strukturerer al jeres Quality Assurance-data  og sikrer en god digital understøttelse af jeres arbejde. Systemet sørger bl.a. for, at den rette data og dokumentation er nemt tilgænglig for de medarbejdere, der har brug for den. Platformen giver jer ligeledes indsigt i afvigelser og negative trends i jeres data, som I kan benytte til at forbedre jeres kvalitet. 

Vi starter altid med at spørge jer, hvilke udfordringer I har, og hvad I drømmer om at opnå. Først når vi kender svarene, bygger vi løsningen med WorkPoint 365

Hør mere om, hvordan WorkPoint 365 kan optimere din virksomheds dokumenthåndtering

Cookies