orange bubbleblue bubble

succes med jeres digitale værktøjer

– et roadmap til den digitale rejse

Digitalisér og forbind mennesker, systemer og projekter

I vil gerne digitalisere virksomheden. Måske har I allerede mange ideer, men I mangler overblik og prioritering? For hvor skal I starte? Og hvordan griber I det an?

Teams, SharePoint, dokumentdeling, kommunikation, søgning og projektarbejde. Mulighederne er mange, og måske har I allerede licens til mange af værktøjerne? Men hvad styrker forretningen bedst, og i hvilken rækkefølge skal I prioritere indsatserne?

Og hvad med medarbejderne? Ser de en mening med digitaliseringen? Og hvordan sikrer I, at digitaliseringen møder medarbejdernes behov og er til gavn for deres arbejdsgange? Det kan vi hjælpe jer med at finde ud af.

Vi har udviklet et digitaliseringsforløb målrettet virksomheder, der ønsker at starte arbejdet med digitalisering af arbejdspladsen. Gennem workshops, analyse og dialog med jer, udarbejder vi et roadmap, der giver jer en konkret handlingsplan til at igangsætte jeres digitale rejse.

mennesker ved tavle snakker om den digitale rejse i virksomheden

Det får du: 1

Inspirationsworkshop 

Vi faciliterer en 3-timers workshop, hvor vi zoomer ind på, hvordan I arbejder i dag, og hvordan I gerne vil arbejde i fremtiden. Her fokuserer vi på jeres arbejdsgange, brugernes oplevelser, behov og ønsker. På workshoppen kommer vi desuden med inspiration til digitaliserings-muligheder, og vi viser demoer på konkrete værktøjer. Forvent ingen tekniksnak – men kaffe, gode diskussioner og post-its.

Det får du: 2

Eksempel på agenda:

 • Hvordan arbejder I i dag, og hvordan vil I gerne arbejde i fremtiden?
 • Hvad er medarbejdernes/jeres behov, og hvilke udfordringer oplever de/I?
 • Brugernes platform – hvilke værktøjer har medarbejderne adgang til og hvordan bruger de dem?
 • Data, struktur og søgning
 • Tools (Teams, SharePoint, Yammer, OneDrive m.fl.) Inspiration og demo
 • Governance og compliance
 • Prioritering af løsninger og planlægning af roadmap

Det får du: 3

Roadmap

Efter workshoppen udarbejder vi et roadmap med prioriterede indsatsområder, som er lige til at handle på. Om I vil arbejde videre med indsatserne efter forløbet, er helt op til jer

Det får du: 4

Pris og praktik

Forløbet gennemføres i løbet af 1-2 uger fra inspirationsworkshop til præsentation af roadmap. Deltagerne skal afsætte 3 timer til den 1. workshop. og 1 time til fremlæggelse af roadmap. 

Pris 14.900 kr. inkl. transport

Digitaliseringsforløb Plus

Sidder I i en større organisation, eller står I overfor særlige udfordringer, tilbyder vi et udvidet digitaliseringsforløb. Her kommer vi længere omkring og går eventuelt i dybden med specifikke problemstillinger

Det får du også: 1 Inspirationsworkshop Det får du også: 2 ForretningsanalyseDet får du også: 3 RoadmapDet får du også: 4 Eksempel på proces:Det får du også: 5 Pris og praktik

Det får du også: 1

Inspirationsworkshop 

Workshoppen har samme format som i digitaliseringsforløbet (se ovenfor)

Det får du også: 2

Forretningsanalyse

På baggrund af inspirationsworkshoppen hjælper vi jer med at lave en analyse og kommer med konkrete anbefalinger til jeres digitale rejse. Vi starter med en workshop, hvor vi omsætter brugerbehov, -udfordringer og -ønsker til potentielle digitaliseringsindsatser

Det får du også: 3

Roadmap

Efter workshoppen udarbejder vi et roadmap med en konkret plan for prioriterede digitaliseringsindsatser, en tidsplan og et prisoverslag for implementering af løsningerne. Om I vil arbejde videre med indsatserne efter forløbet, er helt op til jer.

Det får du også: 4

Eksempel på proces: 

 • Digitaliseringsworkshop hos din virksomhed 

 • Efterbehandling af inputs og evt. videre dialog

 • Udarbejdelse af roadmap med konkrete anbefalinger

 • Fremlæggelse af roadmap og evt. next steps

Det får du også: 5

Pris og praktik

Forløbet gennemføres i løbet af to uger fra inspirationsworkshop til præsentation af roadmap. Deltagerne skal afsætte 3 timer til den 1. workshop og 4 timer til den 2. workshop og 1-2 timer til fremlæggelse af roadmappet. Digitaliseringsforløb Plus Pris

37.500 kr. ekskl. transport.

Hvem er digitaliseringsforløbet for?

Det er op til jer, hvor mange I ønsker at deltage i forløbet. Vores anbefaling er, at beslutningsdeltagere og forretningsudviklere er en del af forløbet. Ønsker I, at vi sætter fokus på en eller flere specifikke platforme, anbefaler vi også, at beslutningstagere inden for disse områder deltager. Det kan for eksempel være den ansvarlige for kommunikation, HR, QMS eller en helt fjerde

For IT-brugerne:

– Løsning af brugernes udfordringer

– Øget arbejdsglæde og medarbejdertilfredshed

– Adoption og brugervenlighed

For den IT-ansvarlige:

– Afliv servermiljøer

– Udnyt det fulde potentiale af jeres Microsoft-licenser

– Få indhold til jeres Business Case for den digitale rejse 

For den ansvarlige for virksomheden:

– Fremdrift i forretningen

– Effektivt samarbejde

– Optimer processer og afliv papirgange

– Kommuniker og nå ud til dine medarbejdere

– Bedre bundlinje

half orange bubblehalf blue bubble

Hør, hvordan vi kan hjælpe dig med din digitale transformation