orange bubbleblue bubble

CRM Assessment: Få succes med jeres CRM-løsning

Digitalisér og forbind mennesker, systemer og projekter

For de fleste organisationer er CRM blevet en konkurrencemæssig nødvendighed. Mange virksomheder oplever desværre, at deres CRM-system ikke har den ønskede værdi - og ofte heller ingen nævneværdig effekt på salgsresultater. 

Uanset hvor god CRM-løsningen er, vil den fejle, hvis ingen forstår at bruge den

Vores erfaring er, at de manglende resultater oftest skyldes manglende brugeradoption, da CRM-projekter i mange tilfælde glemmer at have fokus på det allervigtigste - brugerne!

Hos Me’ning mener vi, at succesen for enhver digital løsning kræver nye måder at tænke på. CRM-systemer handler ikke kun om teknikken, men i høj grad om mennesker. Det kalder vi Human understanding. Vil organisationer skabe forretningsmæssig værdi med CRM, så er det nødvendigt med et helhedsperspektiv, hvor man kigger på både organisationens strategi og salgsprocesser, selve CRM-systemet samt forandringsledelse og træning.

 

mennesker ved tavle snakker om den digitale rejse i virksomheden

Hvad er en CRM Assessment?

Vi tilbyder en såkaldt "CRM Assessment", som netop er målrettet virksomheder, der endnu ikke har indfriet deres mål med CRM. Gennem en teknisk analyse af jeres nuværende Dynamics 365 CRM og en brugerundersøgelse, evaluerer vi jeres situation og kommer med anbefalinger til,  hvordan I skaber værdi med CRM.

Gennem hele forløbet har vi fokus på jeres situation og nuværende CRM-løsning. Vi lytter til jer og jeres medarbejdere og medtager jeres betragtninger i vores evaluering. Vores mål er, at I får den ønskede værdi med jeres CRM samt sikre, at medarbejderne bruger systemer fordi de  vil – ikke fordi de skal.

mand illustrerer digital transformation i en virksomhed ved tavle

Afhængigt af jeres udgangspunkt vil implementeringen af vores anbefalinger bidrage til følgende:

01

Bedre forankring af strategi, mål og link til CRM

02

Strømlinede processer i CRM

03

Forbedret datakvalitet og brugervenlighed

04

Flere glade og tilfredse medarbejdere

Det gør vi: 1

Forundersøgelse 

Vi starter med at afholde interview(s) med en eller flere ledere, for at fastslå jeres situation, baggrund for valg af nuværende CRM-løsning, jeres CRM-strategi, udfordringer I oplever og jeres behov.

Det gør vi: 2

Undersøgelse

Brugeranalyse: Vi foretager en analyse af brugernes holdning til CRM, brugervenlighed, strategi og processer. Vi spørger også ind til deres kompetencer, forandringsparathed, behov og oplevede udfordringer. Analysen foretages gennem en spørgeskemaundersøgelse og uddybende interview(s).

Systemanalyse: Vi foretager en teknisk analyse af jeres CRM-løsning med fokus på datakvalitet, brugervenlighed, rapportering og understøttelse af processer i systemet. Analysen foretages gennem en spørgeskemaundersøgelse, uddybende interview(s) samt direkte observationer i CRM.

Det gør vi: 3

Rapport

På baggrund af indsamlede data, udarbejder vi en rapport med problemstillinger og vores forslag til en køreplan med konkrete handlingsforslag, både tekniske og mere brugerrettede, som beskriver, hvad I bør gøre, for at imødekomme de opdagede problemstillinger fra vores undersøgelse.

Det gør vi: 4

Næste skridt

Efter præsentation af vores resultater, køreplan og forslag til handlinger, diskuterer vi i fællesskab med jer, hvad næste skridt er. Hvordan I vil arbejde videre med indsatserne efter forløbet, er selvsagt helt op til jer selv. Me’ning kan og vil gerne bistå jer i den videre proces.

half orange bubblehalf blue bubble

Light

29.995,-

29.995,-

2 konsulenter er tilknyttet forløbet.

Deltagere til survey udvælges i fællesskab med jer.
 


Indhold

  • Datakvalitet
  • Brugervenlighed
  • Survey op til 15 personer

Standard

39.995,-

39.995,-

2 konsulenter er tilknyttet forløbet.

Deltagere til survey udvælges i fællesskab med jer. Deltagere til interview(s) udvælges gennem survey. 


Indhold

  • Datakvalitet
  • Brugervenlighed
  • Understøttelse af processer
  • Survey op til 15 personer
  • 1 medarbejderinterview

Skræddersyet forløb

Estimeres separat

Estimeres separat

Hvis ingen af forløbene passer helt til dig, har du også mulighed for at få et skræddersyet forløb, hvor vi udarbejder en CRM-vurdering , som er tilpasset 100% til din situation og dine behov.
 


Indhold

Vil du vide mere om, hvordan en CRM Assessment kan booste din succes med CRM?